Financiën

Hieronder treft u een financieel jaarverslag aan van het jaar 2022 en de begroting voor het jaar 2023:

 

Jaarrekening 2021

Jaarrekening 2022

Begroting   2023

    

Baten

   

Opbrengsten uit bezittingen

€ 0

€ 0

€ 0

Bijdragen gemeenteleden

€ 8.956

€ 8.890

€ 8.700

Subsidies en overige bijdragen van derden

€ 0

€ 0

€ 0

Totaal baten

€ 8.956

€ 8.890

€ 8.700

    

Lasten

   

Bestedingen Pastoraat (predikant en kerkelijk werkers)

€ 0

€ 0

€ 0

Bestedingen Kerkdiensten, catechese en gemeentewerk

€ 3.611

€ 3.345

€ 3.500

Bijdragen aan andere organen binnen de kerk

€ 201

€ 176

€ 300

Lasten kerkelijke gebouwen (inclusief evt.afschrijving)

€ 4.706

€ 4.757

€ 5.000

Salarissen (koster, organist e.d.)

€ 0

€ 0

€ 0

Lasten beheer en administratie, bankkosten en rente

€ 572

€ 445

€ 400

Lasten overige eigendommen en inventarissen

€ 0

€ 0

€ 300

Totaal lasten

€ 9.090

€ 8.723

€ 9.500

    

Resultaat (baten – lasten)

€ -134

€ 167

€ -800