Skip to content Skip to footer

Postadres
ABC gemeente te Zuidplas
p/a De Esdoorn 19
2912 RA Nieuwerkerk a/d IJssel

Direct contact opnemen
Email Ad@abcgemeentezuidplas.nl

Bezoekadres en samenkomsten
Wij komen iedere zondag om 10:30 uur bij elkaar voor een dienst in de Pubruimte van:

  • Dorpshuis Swanla
    Burgemeester Klinkhamerweg 86
    2761 BJ Zevenhuizen ZH

Giften
Bankrelatie: Rabobank Zevenhuizen
Rek. nr. NL94 RABO 0155 7315 72
T.n.v. ABC gemeente Zuidplas