De ABC Gemeenten

De ABC staat voor de Alliantie van Baptisten en CAMA gemeenten en is ontstaan vanuit de fusie tussen deze twee gelijkgezinde gemeentegroepen. Momenteel bestaat deze groep uit zo'n 60 gemeenten door heel Nederland, waar inmiddels ABC Gemeente Zuidplas als nieuw te starten gemeente aan toegevoegd zal worden. Voorzitter van de ABC gemeenten is de heer Orlando Bottenbley, tevens voorganger van de Bethelgemeente in Drachten. In onderstaande video geeft hij een toelichting op de ABC Gemeenten. 

Meer informatie over de ABC gemeenten vindt u op http://www.abcgemeenten.nl/ 

ABC

De ABC gemeente Zuidplas werd gestart in de loop van 2011. Een groep van zo'n 35 volwassenen besloot met elkaar kringen te starten in diverse kernen van Zuidplas. Een gebedsgroep was al langer actief in Zevenhuizen en ook vanuit de CAMA Gemeente Gouda en de groep van ABC gemeenten bestond de visie om een nieuwe gemeente te starten in Zuidplas. Het gebied is door de rijksoverheid aangewezen als groeikern voor de zuidelijke as van de Randstad en de regio groot Rotterdam.

De start van de nieuwe gemeente wordt in alle opzichten ondersteund door de ABC gemeenten, de CAMA gemeente Gouda en Emerald.

 

ABC staat voor: Alliantie van Baptisten en CAMA gemeenten. Dit landelijk verband van onafhankelijke plaatselijke (kerkelijke) gemeenten is een samengaan van twee groepen. Een aantal vrije Baptistengemeenten en de groep van CAMA gemeenten sloegen de handen ineen.

CAMA staat voor Christian and Missionary Alliance. De CAMA is een groot internationale kerk- en zendingsgenootschap. Het werk van deze zendingsorganisatie ontstond aan het einde van de 19e eeuw onder de bezielende leiding van A.B. Simpson. Hij was een groot opwekkingsprediker en een representant van de zgn. “Second Great Awakening”. Hij had een geweldige visie voor het verlorene en stichtte daartoe het zendingsgenootschap van de CAMA met als doel wereldevangelisatie. Momenteel werkt de CAMA in zo’n 70 landen en zending is nog altijd haar belangrijkste taak.

Meer dan 1200 zendelingen zijn bij de CAMA in dienst en tienduizenden plaatselijke gemeenten zijn gesticht en hebben zich in een internationaal kerkverband verenigd. Daarbij wordt uitgegaan van de belangrijkste opdracht die de Here Jezus aan ons heeft nagelaten, nl. “Gaat dan henen, maakt alle volken tot Mijn discipelen en doopt hen in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest” (Mt.28:19). Evangelisatie om te komen tot gemeentestichting is nog altijd het doel. Het Mission Statement van de CAMA is als volgt:

Christus leren kennen en Hem verhogen als Redder, Heiligmaker, Geneesheer en komende Koning om zo gelovigen te vormen tot discipelen van Hem in op Christus gerichte gemeenten, die het Evangelie verkondigen, dichtbij en veraf, met name aan onbereikte bevolkingsgroepen.

Emerald is het verband van Europeese gemeenten van de CAMA en die uit het Midden Oosten en wordt vertegenwoordigd door dhr. Verduijn
Arie Verduyn