Activiteiten

Reguliere erediensten

Steeds op de eerste dag van de week komt de gehele gemeente samen om God te ontmoeten in Jezus Christus door de Heilige Geest. De dienst staat onder leiding van iemand van het kern team. Hij of zij opent en sluit de bijeenkomst. Hij of zij is ook verantwoordelijk voor de mededelingen. De dienst begint met samenzang van lofprijzing en aanbidding. Dit onderdeel staat onder leiding van een muziekband. Dit zal soms een gast band zijn maar kan ook via youtube lopen. 1x per maand zal onze eigen praiseband deze taak op zich nemen. De liederen worden via de beamer geprojecteerd De aanbiddingsdienst word gevolgd door de prediking. Na het spreken tot God volgt het spreken van God in het lezen van de Heilige schrift en in de verkondiging. Daarna word de dienst afgesloten. Belangrijk: De kinderen in de crèche, peuterleeftijd en basisschool leeftijd bezoeken niet de eredienst (m.u.v. de zgn. AL diensten)  U kunt ze voorafgaand aan de dienst naar de groepsruimten brengen.


Avondmaal

b_150_100_16777215_00_images_bread-and-wine.jpeg

De eerste zondag van de maand (m.u.v. juli en augustus) word steeds het Avondmaal gevierd. Het word bekend gemaakt  via het maandblad, de site en via de mededelingen op zondag. In de week vooraf kan ieder zich geestelijk voorbereiden op de viering van het Avondmaal. Het Avondmaal staat voor iedereen open die een kind van God is, dus ook voor gasten in de dienst en ook voor jongeren onder de 18 jaar, wanneer hun ouders hier achter kunnen staan of wanneer zij op hun belijdenis gedoopt zijn. 

Voor degenen die willen is er ook druivensap beschikbaar in plaats van wijn.

Het Avond wordt verschillend gevierd:

  • brood en wijn worden in de rijen uitgedeeld
  • u word uitgenodigd om naar voren te komen
  • u word aan een tafel uitgenodigd
  • u word in een kring uitgenodigd.

Soms word het Avondmaal gevierd bij een zieke aan huis of tijdens een zgn. Dienst der genezing. Ook is er gelegenheid het in een van de huiskringen te doen.

Doop en opdragen

Doop

Een aantal keren per jaar wordt er een doopdienst georganiseerd. Daaraan vooraf wordt er catechese gegeven. Iedereen is uitgenodigd om dit bij te wonen. Naast onderricht over de betekenis van de gelovigendoop wordt er algemeen onderricht gegeven over de belangrijkste onderwijzingen uit de Bijbel. Het onderricht wordt gevolgd door een doopzitting, waarbij alle doopkandidaten bij elkaar komen om getuigenis af te leggen van hun geloof en de praktische zaken bij een doopdienst door te spreken.
Doop


Opdragen

Jonge kinderen en pasgeboren baby's worden in de dienst opgedragen aan God en op deze manier ook aan de gemeente voorgesteld.

 Opdragen

Hierboven treft u een uiteenzetting van het normale verloop van een dienst. Echter geen enkele dienst is  voorspelbaar. Elke keer zijn er weer andere elementen die het samenzijn van de gemeente fris en levendig houden. Dit kan van alles zijn: getuigenissen, solozang, gast optredens en gastsprekers, multimediale ondersteuning met foto en video, drama, dans, interactieve elementen, nazorg tijdens en na afloop van de diensten ect.

 

Bijzondere diensten

Allereerst zijn er de diensten rond het kerkelijk jaar: de adventzondagen, de Kerstviering, de stille week met daarin Witte Donderdag, Goede Vrijdag, de paas wake op Stille Zaterdag en het Paasfeest, Hemelvaart en het Pinksterfeest. Daarnaast zijn er thema diensten: heilig samenkomsten, genezingsdiensten en maranatha samenkomsten. Dit alles in het teken van het logo van de CAMA. Ook speciale diensten zoals zendingsdiensten, Israël- diensten, AL- diensten (Alle Leeftijden), Bijbelzondagen en andere staan regelmatig op het programma. In het maandblad, op de site en bij de mededelingen wordt steeds bekend gemaakt om wat voor soort dienst het gaat.