Bestuur

Het bestuur van de ABC gemeente te Zuidplas is sinds de najaarsvergadering van 2018 als volgt samengesteld:

Oudsten:

  • Ad van Heijningen (voorzitter)
  • AndrĂ© van den Berg

Diakenen:

  • Ingrid van der Kraan
  • Petra Geysen (secretaris)
  • Eddy Jeremias