Bestuur

Het bestuur van de ABC gemeente te Zuidplas bestaat momenteel uit 2 oudsten en 3 diakenen.

Het kent de volgende functies/taken : voorzitter, secretaris, pastoraat, jeugdwerk en algemeen diakonaat, en verder een gedelegeerd penningmeesterschap onder verantwoordelijkheid van de gezamenlijke raad.