Bestuur

Het bestuur van de ABC gemeente te Zuidplas bestaat sinds de najaarsvergadering van 2018 uit 2 oudsten en 3 diakenen.

Het kent de volgende functies: voorzitter, secretaris, pastoraat, jeugdwerk en een algemeen diaken, en verder een gedelegeerd penningmeesterschap onder verantwoordelijkheid van de gezamenlijke raad.